Välj från höger eller vänster
Välj från höger eller vänster
Fyller containrar lätt och väl
Fyller containrar lätt och väl
Bra tippvinkel!
Bra tippvinkel!

Flexibla SidTipparen!Sitt kvar i hytten och?

GREPPA, K√ĖR FRAM OCH T√ĖM


Bättre blir det inte i återvinningshanteringen!

Med Famicos SidTipparen kan kärlen hämtas säkert och tömmas precis var man önskar, med hydraulkraft, vilket inhiberar alla drag och lyft som Du annars i den manuella hanteringen utsätts för?

Som bonus kan kärlen enkelt tvättas genom att hållas i lämplig vinkel för tvätt med högtryck.

Aggregatet laddas under natt och jobbar över arbetsdagen. Jobbar med inbyggd hydraulik och styrs med fjärrkontroll. Tippar åt önskat håll, höger eller vänster. Ett 660-literskärl eller två mindre åt gången.

IRRITATIONSMOMENTEN BORTANär fyllda återvinningskärl tidigare behövt flyttas eller tömmas har det varit nära till hands att använda hjullastare, truck eller traktor, trots att dessa inte kan låsa kärlen på rätt sätt till fordonet och att olycksrisk finns både för personal och utrustning. Med SidTipparen är de arbetsmiljöproblemen borta.

Vid återvinningsföretagens containrar har stationära kärltömmare inte på ett smidigt sätt kunnat hjälpa till att fylla materialet där plats funnits. De tar tid att flytta till rätt plats, och containern blir bara fylld till max där kärltömmaren placerats. Ofyllda containrar ger onödigt dyra transporter. Resultaten förbättras med SidTipparen.

"När ett fordon tar över framkörningen försvinner många tillfällen till onödiga belastningsskador!"
Vid TUNG HANTERING bör kärl eller säck inte hanteras manuellt. Med hydrauliken undgår man belastningsskador!
Lšs mer..


SMÅSKALIGA lösningar hindrar "SMÅSKADLIG" hantering med hydraulik styrd med fjärrkontroll!
Lšs mer..


S√∂ker Du l√§mpliga REHAB√ÖTG√ĄRDER och b√§ttre utnyttjande av Din fordonspark? Med Tipparen, T√∂mmaren och Greppet f√•r maskinerna g√∂ra de tunga jobben och medarbetarna f√•r stimulerande arbetsuppgifter!
Lšs mer..


√ÖTERVINNINGSHANTERINGEN p√• g√•gator, i parkmilj√∂er, bland oskyddade trafikanter och i tr√•nga och branta milj√∂er beh√∂ver SPECIELLA L√ĖSNINGAR - Famico har dem!
Lšs mer..


Du riskerar inga stänk av batterisyra när batteriboxar hanteras med Tipparen! Boxarna tippas FRÅN föraren!
Lšs mer..