Hänsynstagande lösning
Hänsynstagande lösning

Inbyggt drivpaket

Anpassad hämtning och framkörning blir "lean"!1, Sopbilar, oskyddade trafikanter och dålig sikt


Det är viktigt att anpassa återvinningsfordonen till trafikmiljön! Skolor, gårdsmiljöer, täta radhusområden, äldreboenden och gågator är inte miljöer som sopbilen är anpassad för. Famicos Tömmare, som anpassas till lämpligt fordon och de krav som kringmiljön ställer, är ett småskaligt tömningsalternativ, som inte gör avkall på servicen till kunden eftersom återvinningskärlen kan fortsätta vara tillgängliga vid tomtgränsen!

Tömmaren används av industri, handel, högskolor, begravningsplatser, flyg, försvar och återvinningsföretag. Den är ett CE-märkt aggregat som gör sopbilens jobb, men har inte sopbilens skrymmande och otympliga uppbyggnad. Så höjs säkerheten och chaufförernas olägenheter minskas.

2, Personalvänligare utan högre bemanning!


Under tiden sopbilen körs till tömning sitter andreföraren overksam idag - ibland under långa transporter. För att lösa hämtningen i trånga miljöer eller med lång framdragning kan andreföraren utrustad med truck eller hjullastare och med en av våra tömmarmodeller istället ta ut återvinningsmaterialet till en väntande container, som tas med i nästa sopbilsvända. Ett rationellt och personalvänligt sätt att bemästra logistiska problem!

3, Lågt i tak?


Ibland ska plastkärlen dras i hyreshusens källare både långt och i olika starka lutningar, för att nå hämtande fordon. Med lämpligt stor Tömmare på låg eltruck, kan Famico åstadkomma maskinell hämtning på plats vid så låg takhöjd som 2.1 m! Det minskar skaderiskerna för personalen!

4, Fylla containern?


Viljan att ambitiöst fylla containern sjunker i takt med hur besvärligt det blir. De stationära kärlvändarna flyttas mera sällan och resultatet blir därefter. Kan man direkt när man kommer med kärlet eller kärlen på trucken välja lämpligt ifyllnadsställe kan resultatet bli bättre, vilket talar för mobila lösningar.√Ötervinnare: H√§mta enstaka GL√ĖMDA K√ĄRL (eller f√• k√§rl i glesbygd) med en dyr sopbil √§r d√•lig ekonomi. T√ĖMMAREN p√• en pickup √§r den mest ekonomiska l√∂sningen!
Lšs mer..


S√∂ker Du l√§mpliga REHAB√ÖTG√ĄRDER och b√§ttre utnyttjande av Din fordonspark? Med Tipparen, T√∂mmaren och Greppet f√•r maskinerna g√∂ra de tunga jobben och medarbetarna f√•r stimulerande arbetsuppgifter!
Lšs mer..


L√ĄTT SOM EN DANS! Famicos T√∂mmare uppvaktar de v√§ntande k√§rlen och VINNER P√Ö F√ĄRRE TRUCKV√ĄNDOR, √§n om alla k√§rlen sj√§lva ska g√∂ra singelturer!
Lšs mer..


"Gyllene medelv√§g": I valet mellan INSAMLINGSF√ĖRM√ÖGA och FRAMKOMLIGHET v√§ljer fler och fler v√•r 1,5m3-T√∂mmare!
Lšs mer..


K√ĄRL-LEK utvecklar √•tervinningen: L√•t T√∂mmaren uppvakta k√§rlen, ist√§llet f√∂r att personalen och k√§rlen upps√∂ker en l√•ngsam station√§r k√§rlt√∂mmare, som t√§r p√• l√∂nsamheten.
Lšs mer..