Styrning krävs...
Styrning krävs...
Flera fraktioner, färre vändor
Flera fraktioner, färre vändor
Teknikfylld
Teknikfylld

Extra bra I BESPARINGSTIDER - Många bäckar småDina √ÖTERVINNINGSV√ĄGAR m√•ste analyseras - f√∂r tids√•tg√•ngen, ekonomin och det goda hum√∂retFungerar K√ĄLLSORTERINGEN optimalt? Ofta finns det dolda kostnader som adderas och adderas... √Ąr l√∂sningarna gjorda med personalens b√§sta i fokus och inte on√∂digt tidskr√§vande? (Vilket belastar totalkostnaden.)

Halvfyllda transporter och onödig manuell hantering blir dyrt i längden, liksom investering i orationella redskap. Det är fördelaktigt att hantera allt returmaterial med samma utrustning! Trucken gör hämtningsrundor efter behov - olika ofta för olika fraktioner.

Ditt f√∂retag kan utnyttja l√•gbel√§ggningstider hos truckar och lastare f√∂r t√∂mningsrundor. √Ąr f√∂retaget stort nog kan s√§rskild personal och s√§rskild truck utrustas. Man kan vinna p√• att samverka p√• hela eller delar av ett industriomr√•de!

Tömmaren

t ex skapar flyt och tempo i återvinningsflödet!

Sorteringen kostar minst, om det sker från början.
Många mindre plastkärl, strategiskt utplacerade, ger korta gångavstånd och ett billigt förstasteg i hanteringen. Anpassning till taxesättning och lagstiftning kräver flexibilitet i systemet. Antalet fraktioner ska lätt kunna ökas. Ett kärl för varje återvinningsfraktion.

Ekonomin för lastbilstransporterna blir som bäst om containrarna fylls väl inför varje borttransport.

Soptunnan/Plastkärlet/SäckenPlastkärlet går lätt att rulla fram till hämtläge. De större plasttunnorna rymmer mer än många öppna tippkärl. Ett tungt plastkärl rullar lätt på hjul, medan tunga säckar lätt ger arbetsskador...

VARF√ĖR F√ĖRLORA I LOGISTIKEN och arbetsmilj√∂n VAD DU VINNER GENOM √ÖTERVINNINGEN?

Vid TUNG HANTERING bör kärl eller säck inte hanteras manuellt. Med hydrauliken undgår man belastningsskador!
Lšs mer..


√ÖTERVINNINGSHANTERINGEN p√• g√•gator, i parkmilj√∂er, bland oskyddade trafikanter och i tr√•nga och branta milj√∂er beh√∂ver SPECIELLA L√ĖSNINGAR - Famico har dem!
Lšs mer..


Helt enkelt GRYMT BRA!

Entusiasmen svämmar över när inköparen yttrar sig över hur Tömmaren fungerar för handelsområdet i Strömstad och handelscentrat i Stockholm.
Lšs mer..


Tids- och personalvinsterna tickar in vända för vända, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år... Investeringar för små förbättringar lönar sig i längden!
Lšs mer..


TRUCKF√ĖRARE, som ofta l√§mnar uppgiften f√∂r att flytta p√• uppkomna hinder eller bryter f√∂r andra uppdrag, finner Famicos Tippare och T√∂mmare smidiga att jobba med, eftersom MAN SLIPPER HYDRAULKOPPLINGEN mot trucken!
Lšs mer..