Vanlig tömning med tomreturer
Vanlig tömning med tomreturer
Insamling med Tömmare
Insamling med Tömmare
Tar hand om LYFTEN!
Tar hand om LYFTEN!

Jobbar Ni i linje med aktuell logistikforskning? STRUKTUR bättre än SPONTANTRAFIK!På seminarium hos Ekocentrum i Göteborg 2010-11-10 talade forskare från Handelshögskolan och Chalmers om behovet att logistikfrågorna blir en ledningsfråga för att åstadkomma koldioxidsnåla transportsätt genom bl a ruttoptimering, samlastning och fyllnadsgrad. Deras tankar överförda till återvinningshanteringen skulle kunna uttryckas: Det är första delen av kedjan som kostar mest! Framkörningen till komprimatorer och återvinningsföretagens containrar behöver ses över!

Det är VIKTIGT att ha vinnande system i ofta förekommande rutiner! Förluster adderas snabbt.

En oskicklig återvinningshantering påverkar totalekonomin!Ska n√•gon flytta, s√• t√§nker man v√§ldigt rationellt: Man samlar ihop m√∂blemanget och fyller en bil eller ett sl√§p f√∂r transporten. VARF√ĖR √ĄR MAN INTE LIKA RATIONELL N√ĄR MAN PLANERAR √ÖTERVINNINGSHANTERINGEN?

F√∂retagens √•tervinning √§r en mycket frekvent f√∂reteelse, men g√∂rs ofta inte med samma eftertanke. Den interna transportv√§gen m√§ts inte och man summerar inte hur mycket ON√ĖDIG TID som spills. P√• flera √•rs sikt blir det betydande f√∂rluster.

T√∂mmaren har KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR j√§mf√∂rt med individuella turer* med varje k√§rl och station√§ra k√§rlv√§ndare:

Man slipper körtiden för många framturer och de flesta återresorna.* Slipper kärlhanteringen vid returresan. Kärlen är kvar och kan användas. Man kan styra tippningen i containrarna, så de blir väl fyllda. Man behöver inte flytta kärltömmaren manuellt för de olika fraktionerna. - Hur ofta står den inte fel när den ska nyttjas!?

Tömmaren sparar in onödig körning i hanteringen av metallspån!

Och passar väl för skräphämtning i gågate-, park- och stadsmiljöer!

KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR med Tipparen:
När pall med kragar är en lagom insamlingsvolym, så ordnar Tipparen över materialet till containern för den fortsatta externa transporten!

VILL DU VARA PERSONALFR√ĄMJANDE s√• g√§ller det att minimera drag, lyft och vridningar. Mekaniserar man d√• √•tervinningen, s√• minskar personskadorna! Det g√§ller att r√§kna ut hur man kan belasta r√§tt - eller att undvika belastningen!

Arbetsmiljöverket önskar:


*Trucktrafik ska så långt det är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där människor är i rörelse. Detta talar för rullbara återvinningskärl som skjuts fram till hämtplatser vid markerade truckvägar!

Tids- och personalvinsterna tickar in vända för vända, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år... Investeringar för små förbättringar lönar sig i längden!
Lšs mer..


BYGGSPILLET kan hanteras bättre! Med Tömmaren på hjullastaren, så förbättrar du flödet och lönsamheten! FamicoGreppet för tömning av fodervagnar sparar rygg och axlar!
Lšs mer..


"Gyllene medelv√§g": I valet mellan INSAMLINGSF√ĖRM√ÖGA och FRAMKOMLIGHET v√§ljer fler och fler v√•r 1,5m3-T√∂mmare!
Lšs mer..


K√ĄRL-LEK utvecklar √•tervinningen: L√•t T√∂mmaren uppvakta k√§rlen, ist√§llet f√∂r att personalen och k√§rlen upps√∂ker en l√•ngsam station√§r k√§rlt√∂mmare, som t√§r p√• l√∂nsamheten.
Lšs mer..


√Ötervinnare: H√§mta enstaka GL√ĖMDA K√ĄRL (eller f√• k√§rl i glesbygd) med en dyr sopbil √§r d√•lig ekonomi. T√ĖMMAREN p√• en pickup √§r den mest ekonomiska l√∂sningen!
Lšs mer..