INVESTERING GER L√ĖNSAMHET. Tankl√∂s hantering minskar vinsten.Återvinningskostnaderna idag är inte skräp!


Metallpriserna är tidvis avsevärda. Mjukplasten betalar sig också...

Men saknar man bra hjälpmedel blir återvinningen omständlig, och ibland rent skadlig för personal och sjukstatistiken. Storleken på möjliga vinster minskas.

Modern och smidig utrustning är personalvänlig och lönsam för den framsynte. Den förhindrar belastningsskador. Att framtida sjukskrivningar kan undvikas måste vägas in i investeringskalkylen!

Varför investera i rätt utrustning?

Varje industri eller verksamhet av viss storlek producerar överblivet "spill" som måste källsorteras. Vår tömmare sparar 20 kr i minskad tidsåtgång vid varje tömning av ett plastkärl. Med tömning en gång per vecka blir det 1.000 kr per år och kärl!

Vanligen har ett företag 2-3 kärl per 10 anställda som töms 1-2 gånger per vecka. 10 anställda med 4 kärltömningar per vecka ger 4.000 kr i kostnadssänkning. Dvs i snitt 400 kr per anställd och år i minskad hanteringskostnad. (Därutöver lägre avgifter och externa transportkostnader.)

Företag med ca 100 anställda

sparar in t ex Tömmaren på ett år.Ett företag med halva antalet anställda tar dubbla tiden, och sen håller redskapet i mer än 10 år...

√ÖTERVINNINGSHANTERINGEN p√• g√•gator, i parkmilj√∂er, bland oskyddade trafikanter och i tr√•nga och branta milj√∂er beh√∂ver SPECIELLA L√ĖSNINGAR - Famico har dem!
Lšs mer..


Helt enkelt GRYMT BRA!

Entusiasmen svämmar över när inköparen yttrar sig över hur Tömmaren fungerar för handelsområdet i Strömstad och handelscentrat i Stockholm.
Lšs mer..


Tids- och personalvinsterna tickar in vända för vända, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år... Investeringar för små förbättringar lönar sig i längden!
Lšs mer..


Vid TUNG HANTERING bör kärl eller säck inte hanteras manuellt. Med hydrauliken undgår man belastningsskador!
Lšs mer..


Smart hantering, CE-märkning, utveckling?Vår konsultverksamhet kan bli Ditt bollplank!
Lšs mer..