Styrning krävs...
Styrning krävs...
Flera fraktioner, färre vändor
Flera fraktioner, färre vändor
Teknikfylld
Teknikfylld

Extra bra I BESPARINGSTIDER - Många bäckar småDina √ÖTERVINNINGSV√ĄGAR m√•ste analyseras - f√∂r tids√•tg√•ngen, ekonomin och det goda hum√∂retFungerar K√ĄLLSORTERINGEN optimalt? Ofta finns det dolda kostnader som adderas och adderas... √Ąr l√∂sningarna gjorda med personalens b√§sta i fokus och inte on√∂digt tidskr√§vande? (Vilket belastar totalkostnaden.)

Halvfyllda transporter och onödig manuell hantering blir dyrt i längden, liksom investering i orationella redskap. Det är fördelaktigt att hantera allt returmaterial med samma utrustning! Trucken gör hämtningsrundor efter behov - olika ofta för olika fraktioner.

Ditt f√∂retag kan utnyttja l√•gbel√§ggningstider hos truckar och lastare f√∂r t√∂mningsrundor. √Ąr f√∂retaget stort nog kan s√§rskild personal och s√§rskild truck utrustas. Man kan vinna p√• att samverka p√• hela eller delar av ett industriomr√•de!

Tömmaren

t ex skapar flyt och tempo i återvinningsflödet!

Sorteringen kostar minst, om det sker från början.
Många mindre plastkärl, strategiskt utplacerade, ger korta gångavstånd och ett billigt förstasteg i hanteringen. Anpassning till taxesättning och lagstiftning kräver flexibilitet i systemet. Antalet fraktioner ska lätt kunna ökas. Ett kärl för varje återvinningsfraktion.

Ekonomin för lastbilstransporterna blir som bäst om containrarna fylls väl inför varje borttransport.

Soptunnan/Plastkärlet/SäckenPlastkärlet går lätt att rulla fram till hämtläge. De större plasttunnorna rymmer mer än många öppna tippkärl. Ett tungt plastkärl rullar lätt på hjul, medan tunga säckar lätt ger arbetsskador...

VARF√ĖR F√ĖRLORA I LOGISTIKEN och arbetsmilj√∂n VAD DU VINNER GENOM √ÖTERVINNINGEN?

Hantering med TIPPAREN ger effektiv box-, pall- och burhantering! Håller emballaget med hydraulik, när Du tippar...
Lšs mer..


L√ĄTT SOM EN DANS! Famicos T√∂mmare uppvaktar de v√§ntande k√§rlen och VINNER P√Ö F√ĄRRE TRUCKV√ĄNDOR, √§n om alla k√§rlen sj√§lva ska g√∂ra singelturer!
Lšs mer..


BYGGSPILLET kan hanteras bättre! Med Tömmaren på hjullastaren, så förbättrar du flödet och lönsamheten! FamicoGreppet för tömning av fodervagnar sparar rygg och axlar!
Lšs mer..


Smart hantering, CE-märkning, utveckling?Vår konsultverksamhet kan bli Ditt bollplank!
Lšs mer..


Tids- och personalvinsterna tickar in vända för vända, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år... Investeringar för små förbättringar lönar sig i längden!
Lšs mer..