Vanlig tömning med tomreturer
Vanlig tömning med tomreturer
Insamling med Tömmare
Insamling med Tömmare
Tar hand om LYFTEN!
Tar hand om LYFTEN!

Jobbar Ni i linje med aktuell logistikforskning? STRUKTUR bättre än SPONTANTRAFIK!På seminarium hos Ekocentrum i Göteborg 2010-11-10 talade forskare från Handelshögskolan och Chalmers om behovet att logistikfrågorna blir en ledningsfråga för att åstadkomma koldioxidsnåla transportsätt genom bl a ruttoptimering, samlastning och fyllnadsgrad. Deras tankar överförda till återvinningshanteringen skulle kunna uttryckas: Det är första delen av kedjan som kostar mest! Framkörningen till komprimatorer och återvinningsföretagens containrar behöver ses över!

Det är VIKTIGT att ha vinnande system i ofta förekommande rutiner! Förluster adderas snabbt.

En oskicklig återvinningshantering påverkar totalekonomin!Ska n√•gon flytta, s√• t√§nker man v√§ldigt rationellt: Man samlar ihop m√∂blemanget och fyller en bil eller ett sl√§p f√∂r transporten. VARF√ĖR √ĄR MAN INTE LIKA RATIONELL N√ĄR MAN PLANERAR √ÖTERVINNINGSHANTERINGEN?

F√∂retagens √•tervinning √§r en mycket frekvent f√∂reteelse, men g√∂rs ofta inte med samma eftertanke. Den interna transportv√§gen m√§ts inte och man summerar inte hur mycket ON√ĖDIG TID som spills. P√• flera √•rs sikt blir det betydande f√∂rluster.

T√∂mmaren har KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR j√§mf√∂rt med individuella turer* med varje k√§rl och station√§ra k√§rlv√§ndare:

Man slipper körtiden för många framturer och de flesta återresorna.* Slipper kärlhanteringen vid returresan. Kärlen är kvar och kan användas. Man kan styra tippningen i containrarna, så de blir väl fyllda. Man behöver inte flytta kärltömmaren manuellt för de olika fraktionerna. - Hur ofta står den inte fel när den ska nyttjas!?

Tömmaren sparar in onödig körning i hanteringen av metallspån!

Och passar väl för skräphämtning i gågate-, park- och stadsmiljöer!

KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR med Tipparen:
När pall med kragar är en lagom insamlingsvolym, så ordnar Tipparen över materialet till containern för den fortsatta externa transporten!

VILL DU VARA PERSONALFR√ĄMJANDE s√• g√§ller det att minimera drag, lyft och vridningar. Mekaniserar man d√• √•tervinningen, s√• minskar personskadorna! Det g√§ller att r√§kna ut hur man kan belasta r√§tt - eller att undvika belastningen!

Arbetsmiljöverket önskar:


*Trucktrafik ska så långt det är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där människor är i rörelse. Detta talar för rullbara återvinningskärl som skjuts fram till hämtplatser vid markerade truckvägar!

Tids- och personalvinsterna tickar in vända för vända, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år... Investeringar för små förbättringar lönar sig i längden!
Lšs mer..


TRUCKF√ĖRARE, som ofta l√§mnar uppgiften f√∂r att flytta p√• uppkomna hinder eller bryter f√∂r andra uppdrag, finner Famicos Tippare och T√∂mmare smidiga att jobba med, eftersom MAN SLIPPER HYDRAULKOPPLINGEN mot trucken!
Lšs mer..


√ÖTERVINNINGSHANTERINGEN p√• g√•gator, i parkmilj√∂er, bland oskyddade trafikanter och i tr√•nga och branta milj√∂er beh√∂ver SPECIELLA L√ĖSNINGAR - Famico har dem!
Lšs mer..


S√∂ker Du l√§mpliga REHAB√ÖTG√ĄRDER och b√§ttre utnyttjande av Din fordonspark? Med Tipparen, T√∂mmaren och Greppet f√•r maskinerna g√∂ra de tunga jobben och medarbetarna f√•r stimulerande arbetsuppgifter!
Lšs mer..


BYGGSPILLET kan hanteras bättre! Med Tömmaren på hjullastaren, så förbättrar du flödet och lönsamheten! FamicoGreppet för tömning av fodervagnar sparar rygg och axlar!
Lšs mer..