Vanlig tömning med tomreturer
Vanlig tömning med tomreturer
Insamling med Tömmare
Insamling med Tömmare
Tar hand om LYFTEN!
Tar hand om LYFTEN!

Jobbar Ni i linje med aktuell logistikforskning? STRUKTUR bättre än SPONTANTRAFIK!På seminarium hos Ekocentrum i Göteborg 2010-11-10 talade forskare från Handelshögskolan och Chalmers om behovet att logistikfrågorna blir en ledningsfråga för att åstadkomma koldioxidsnåla transportsätt genom bl a ruttoptimering, samlastning och fyllnadsgrad. Deras tankar överförda till återvinningshanteringen skulle kunna uttryckas: Det är första delen av kedjan som kostar mest! Framkörningen till komprimatorer och återvinningsföretagens containrar behöver ses över!

Det är VIKTIGT att ha vinnande system i ofta förekommande rutiner! Förluster adderas snabbt.

En oskicklig återvinningshantering påverkar totalekonomin!Ska n√•gon flytta, s√• t√§nker man v√§ldigt rationellt: Man samlar ihop m√∂blemanget och fyller en bil eller ett sl√§p f√∂r transporten. VARF√ĖR √ĄR MAN INTE LIKA RATIONELL N√ĄR MAN PLANERAR √ÖTERVINNINGSHANTERINGEN?

F√∂retagens √•tervinning √§r en mycket frekvent f√∂reteelse, men g√∂rs ofta inte med samma eftertanke. Den interna transportv√§gen m√§ts inte och man summerar inte hur mycket ON√ĖDIG TID som spills. P√• flera √•rs sikt blir det betydande f√∂rluster.

T√∂mmaren har KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR j√§mf√∂rt med individuella turer* med varje k√§rl och station√§ra k√§rlv√§ndare:

Man slipper körtiden för många framturer och de flesta återresorna.* Slipper kärlhanteringen vid returresan. Kärlen är kvar och kan användas. Man kan styra tippningen i containrarna, så de blir väl fyllda. Man behöver inte flytta kärltömmaren manuellt för de olika fraktionerna. - Hur ofta står den inte fel när den ska nyttjas!?

Tömmaren sparar in onödig körning i hanteringen av metallspån!

Och passar väl för skräphämtning i gågate-, park- och stadsmiljöer!

KONKRETA INSAMLINGSF√ĖRDELAR med Tipparen:
När pall med kragar är en lagom insamlingsvolym, så ordnar Tipparen över materialet till containern för den fortsatta externa transporten!

VILL DU VARA PERSONALFR√ĄMJANDE s√• g√§ller det att minimera drag, lyft och vridningar. Mekaniserar man d√• √•tervinningen, s√• minskar personskadorna! Det g√§ller att r√§kna ut hur man kan belasta r√§tt - eller att undvika belastningen!

Arbetsmiljöverket önskar:


*Trucktrafik ska så långt det är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där människor är i rörelse. Detta talar för rullbara återvinningskärl som skjuts fram till hämtplatser vid markerade truckvägar!

DRA eller B√ĄRA? Du v√§ljer sj√§lv hur du TRANSPORTERAR Din k√§rlt√∂mmare. P√• pickupflaket? P√• hjullastaren? Efter dragtrucken, eller elbilen?
Lšs mer..


"Gyllene medelv√§g": I valet mellan INSAMLINGSF√ĖRM√ÖGA och FRAMKOMLIGHET v√§ljer fler och fler v√•r 1,5m3-T√∂mmare!
Lšs mer..


SMÅSKALIGA lösningar hindrar "SMÅSKADLIG" hantering med hydraulik styrd med fjärrkontroll!
Lšs mer..


Helt enkelt GRYMT BRA!

Entusiasmen svämmar över när inköparen yttrar sig över hur Tömmaren fungerar för handelsområdet i Strömstad och handelscentrat i Stockholm.
Lšs mer..


Hantering med TIPPAREN ger effektiv box-, pall- och burhantering! Håller emballaget med hydraulik, när Du tippar...
Lšs mer..